ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Laatste wijziging: 17 november 2023

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur, de bestelbon of het contract zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van MIKROBE, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden maken een onderscheid tussen artiesten en inrichters. Onder artiest verstaan we alle deelnemers aan de afgesproken act. Zij verklaren zich akkoord met de voorwaarden vanaf het moment dat ze zich kandidaat stellen of, indien de MIKROBE de eerste contacten left, vanaf het moment dat ze toezeggen om deel te nemen aan de MIKROBE. Onder inrichters verstaan we de verantwoordelijken van de zaal, venue, club, CC en dies meer waar de MIKROBE ingericht wordt.

4. MIKROBE, Aardbruggenstraat 55, 3570 Alken, btw-nummer: BE 0890.309.451.

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de MIKROBE zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

6. MIKROBE behoudt op elk moment het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen en ze per direct te laten ingaan.

7. MIKROBE levert een artistieke prestatie aan de inrichter. De organisatie van het event is een vrijwillige taak die MIKROBE uitvoert, met die duidelijke nuance dat de verantwoordelijkheden en taken die hieronder beschreven worden enkel voor of na het event gebeuren. Op de dag van het event zelf neemt de inrichter zonder uitzondering alle taken op zich en kan MIKROBE zich ten volle focussen op zijn artistieke taak die in deze opdracht beschreven is.

Tarieven en gages

Boekingen

Betaling en voorschotten

Auteursrechten

Annulering en overmacht

Ethische code

Technische afspraken

Promotie en sociale media

Aanwezigheid van de artiesten